Sylwia Zachłowska, Maja Tyszak
Instytut 36, Olsztyn

Liliana Masłowska, Sylwia Zachłowska
Strefa Komfortu, Lidzbark Warmiński