Portugalia-Tas-Os-Montes

Trafiliśmy na dzień czyszczenia odkurzaczy. Jedna z mieszkanek wioski wyciągnęła przed dom kompresor i co pewien czas widzieliśmy kogoś niosącego w tamtym kierunku sprzęt.